Актуално

Партньорство между училища и университети и препоръки към институтите за обучение на учители

Публикувахме последния си доклад в рамките на проекта Inclusion4Schools, посветен на партньорствата между училищата и университетите и препоръките към институтите за обучение на учители.