Актуално

Петстепенният подход на участие на SOCI@LL

Всяка стъпка има ясни цели и има за резултат създаването на подходящи и полезни ресурси за училищата и общностите.

Стъпка 1: Полагане на основите

Стъпка 2: Ангажиране на ключови играчи за съвместни действия

Стъпка 3: Съвместно разработване, тестване и валидиране на иновативни образователни способи

Стъпка 4: Съвместно разработване, тестване и валидиране на иновативни насочващи инструменти.

Стъпка 5: Изграждане и поддържане на активна виртуална социална лаборатория

Прочетете повече: http://wholeschoolsociallabs.eu/expedition/

Снимка: SOCI@LL