Актуално

Подкаст за приобщаващо образование

Подкастът Inclusion Think Tank е дело на Коалицията за приобщаващо образование в Ню Джърси (NJCIE). Този подкаст включва разговори с експерти по приобщаващо образование и застъпници, които обсъждат въздействието на приобщаването в училищата. Той може да служи като източник за преподаватели, училищни администратори и семейства, които търсят допълнителни знания по теми, свързани с приобщаващото образование.

NJCIE е организация с нестопанска цел на родителите и преподавателите в Ню Джърси. Създадена през 1989 г. от професионалисти и родители, тя е единствената организация с нестопанска цел в Ню Джърси, която се фокусира върху приобщаващото образование и предоставя необходимия експертен опит на училищата и преподавателите за това как да включат учениците с увреждания в училищните общности и класните стаи с достойнство и равнопоставеност. NJCIE подкрепя приобщаващото образование за всички ученици като основно гражданско право и разглежда приобщаването като средство за създаване на равноправно, социално справедливо демократично общество.

Слушайте в Spotify

Слушайте в Apple Podcasts

Гледайте в YouTube