Актуално

ПОЛОЖЕНИЕТО НА РОМИТЕ В ЕВРОПА

На ромските деца и ученици не се предоставят от ранна възраст същите възможности за учене, тъй като порочните кръгове на бедността и дискриминацията действат като мощни бариери пред достъпа до образование и обучение. Впоследствие те имат по-нисък процент на посещаемост и завършване на училище, което от своя страна води до лоша интеграция на пазара на труда и по-ограничено социално участие. Липсата на езикови умения на мнозинството, ограниченият достъп до образование и грижи в ранна детска възраст и състоянието на бедност, което не позволява пълноценното учене у дома, води до това, че ромските ученици понякога дори биват настанявани в училище за деца с обучителни затруднения.

Снимка: брошура на Европейската мрежа на ромски организации ERGO Network

Вижте основните констатации на Европейската мрежа на ромски организации ERGO Network (European Roma Grassroots Organisations Network) в документа по-долу: