Актуално

Популяризираме портала на проект Inclusion4Schools

Радваме се да споделим, че нашите колеги наскоро участваха в Дните на иновациите ENRICH GLOBAL – събитие, посветено на насърчаването на иновациите и сътрудничеството в различни сектори. Този динамичен форум събра на едно място професионалисти, визионери и иноватори от цял свят, за да обменят идеи и да представят своите проекти.

На това престижно събитие нашият екип имаше честта да представи опита си от проекта Inclusion4Schools и нашия портал. Тези инициативи са ключови за нашата мисия да насърчаваме приобщаването и да подобряваме образователните възможности за всички ученици, независимо от техния произход.