Актуално

Портал за споделяне на знания и работа в мрежа на проект Inclusion4Schools

Учим заедно за по-добро образование!

Проектът Inclusion4Schools създаде онлайн пространство – портал за работа в мрежа и споделяне на знания, който има за цел да събере ключови участници в образователната система за споделяне на опит и най-добри практики.

За кого е предназначен порталът: за училища, образователни програми, организации и лица, работещи с деца в неравностойно положение.

Порталът е достъпен на адрес: https://i4sportal.movelex.hu/