Актуално

Първи срещи по проект Inclusion4Schools: Учители в Албания всяка сутрин събират децата от махалите, за да ги водят на училище

В офиса – Генчи Мошо, Директор на училище „Байрам Чури” в Тирана, Мариета Рамай, Заместник-директор на училище „Байрам Чури” в Тирана, Енвина Джеми Завалани, Координатор на проекта за Албания, Алберт Греча, член на проектния екип в Албания

Проектът Inclusion4Schools стартира на 1 ноември 2020 г. под крилото на Програма Хоризонт 2020 на ЕС. Водещи в проекта са 4 държави: Албания, България, Словакия и Унгария. Идеята на инициативата е чрез предоставяне на педагогическа методология, обмяна на опит и организиране на мрежа от общности да се преодолеят сегрегацията и неравнопоставеността в образованието.

През това лято в Албания се проведоха първите срещи с представители от партньорските училища. Обобщенията от посещенията разкриват притеснителни факти за образователното положение на децата, произхождащи от бедни домакинства.

„За повечето деца от малцинствата най-сложно е изобщо да бъдат събрани в училище. Задържането им в училище е отделно предизвикателство”, споделя Енвина Джеми, координатор на проекта в Албания. Тя обяснява как училищните директори са разказвали, че „намират децата из махалите все още спящи, защото родителите им са излезли за работа. Учителите ги будят и ги водят до училище.” Обикновено тези деца не са нахранени и не са изкъпани у дома, понякога са оскъдно облечени, което означава, че училищният персонал трябва да се грижи и за тези основни битови нужди на възпитаниците си, вместо да се фокусира върху качеството на образованието. „Призванието им се разпростира много отвъд преподаването.”- добавя г-жа Джеми.

За да постигат видими резултати, албанските координатори се опитват да създават клъстъри от училища, разположени близо едно до друго в съответния район – Северна, Южна и Централна Албания. Този метод дава възможност да се изграждат общности и да се развиват връзките между тях.

Според последния доклад на UNESCO за включването и образованието в Централна и Източна Европа най-уязвими и маргинализирани във всички изследвани държави са ромите. Около 60% от младежите в малцинствените общности като роми, ашкали* и египтяни* в Западните Балкани не са стигнали до средно образование.

Енвина Джеми подчертава, че репутацията на дадено училище, че е само за роми, е голямо предизвикателство за сегрегираните училища – мнозинството родители започват да го избягват. Темата е изключително чувствителна на централно управленско ниво. Така нарочените за  „сегрегирани” училища са изправени пред риск от закриване. Но ако те бъдат затворени, децата изобщо няма да посещават училище. Според г-жа Джеми „вместо да закриваме училищата, трябва да намерим решения как да ги десегрегираме“.

Сегрегацията е цялостен обществен феномен, но някои фактори имат съществен принос за формирането ѝ. Такива са например общата затруднена икономическа обстановка, както и културните различия. Заради икономическите трудности, родителите роми са склонни да задомяват децата си преди да са завършили образование, за да ги издържат други хора или ги спират училище, за да работят. Проблемът е, че родителите не виждат образованието като възможност за излизане от бедността. Следователно, именно въвличането на родители би могло да фактор за успех на проекта.

*В Западните Балкани роми, ашкали и египтяни (гупти) са различни малцинствени етноси. Ромите имат своя език и начин на живот, докато египтяните са по-трудни за идентифициране. Египтяните са по-интегрирани. Ашкали е нова етническа идентичност на Балканите, формирана през 90-те години на ХХ в.

До края на лятото Inclusion4school ще посети партньорски училища в България, Унгария и Словакия. Ако желаете да научите повече за сегрегацията, за възможните решения и още истории от проекта, последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/Inclusion4Schools-Bulgaria-109025811232563

На кафе Анила Кечи, Директор на училище „Джеми Дели” в Тирана, Дениса Бабасули, Представител на Дирекция за закрила на детето, Тирана, Енвина Джеми Завалани, Координатор на проекта за Албания, Олгерта Шкурти, член на проектния екип в Албания

от Orsolya Balázs