Актуално

Първо събитие за изграждане на общност в Тереске, Унгария

Събитиeто премина с голям успех и нашите унгарски партньори ще продължат програмата за изграждане на общност в основното училище Тереске. По време на събитието те се фокусирха върху анализ на ресурсите и проблемните области на местната общност.