Актуално

Първо събитие за изграждане на общност в Нагихаршани, Унгария

На 10 март унгарският партньор по проекта проведе първото си събитие за изграждане на общността в началното училище Нагихаршани на Reformed College в Печ. Сесията се фокусира върху проучване на ресурсите и проблемните области на местната общност.