Актуално

Ранно детско развитие

През първите години от живота си, особено от бременността до тригодишна възраст, бебетата се нуждаят от хранене, защита и стимулиране за здравословното развитие на мозъка. Данните от различни държави сочат, че инвестирането в ранното детско развитие е изключително ефективен и рентабилен начин за ускоряване на напредъка на децата, техните общности и обществата като цяло.

Въпреки това твърде много деца, особено тези, чийто живот е бил засегнат от конфликти и бедствия, все още нямат възможност да се хранят, играят и обичат, за да се развива техният мозък.

“Детската градина е особено важна за децата бежанци, които са преживели травматични преживявания и живеят с токсичен стрес, който може да им създаде трудности.” – Едуардо Гарсия Роланд, специалист по ранно детско развитие в УНИЦЕФ

Инвестирането в ранното детско развитие (РДР) е икономически ефективен начин за увеличаване на споделения просперитет, насърчаване на приобщаващ икономически растеж, разширяване на равните възможности и прекратяване на крайната бедност.

Ето защо УНИЦЕФ работи за увеличаване на инвестициите в благоприятни за семейството политики, включително платен отпуск за отглеждане на дете и достъп до качествени и достъпни грижи за деца; това е разумно за правителствата, защото помага на икономиките и бизнеса, както и на родителите и децата.

Работим в тясно сътрудничество с ЕС в следните области:

  • УНИЦЕФ приветства приемането на директивата на Европейския парламент относно баланса между професионалния и личния живот. С новия регламент се въвеждат европейски отпуск по бащинство и се консолидират правата на родителите и кариерата в Европа. Освен това с директивата се въвежда правото на родителите и професионалистите да искат гъвкави условия на труд.
  • Понастоящем УНИЦЕФ си партнира с Европейския съюз в Намибия за подобряване на достъпа до качествено, приобщаващо и интегрирано ранно детско развитие, включително предучилищно образование, чрез укрепване на капацитета на системата за предоставяне на услуги. Действието има за цел да облагодетелства децата на възраст от 0 до 8 години чрез предоставяне на предучилищно образование, особено за най-уязвимите, включително децата с увреждания.
  • Европейският съюз и УНИЦЕФ работят заедно в Азербайджан в подкрепа на малките деца чрез разработване и прилагане на програми за ранно детско развитие, които дават възможност за ранно обучение на всички деца, като подкрепят предучилищното образование.

Източник

Снимка: UNICEF/2016/Sebastian Rich