Актуално

Резюме на докладите от Международната конференция по проекта, проведена през ноември 2022 г.

През ноември 2022 година Проект Inclusion4Schools организира в Будапеща своята първа международна конференция с участието на изследователи, практици, журналисти и политици, които обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред образованието за преодоляване на неравенствата, съществуващите наративи, национални компетенции и европейски инициативи, включително добрите практики от текущите проекти, финансирани от Европепйския съюз в тази сфера. Резюмета от представените доклади, включително и от българските участници, са публикувани в брошурата, която може да бъде прегледана и изтеглена по-долу, както и от този линк