Актуално

Среща на училищната общност в Ракитово

На 18 и 19 ноември 2022 г. във Велинград бяха проведени работни срещи училище – общност с представители на учителския колектив и родители на СУ „Кл. Охридски“, община Ракитово. В инициативата, която е в рамките на проект „Приобщаващи училища“, изпълняван в България от фондация С.Е.Г.А., участваха и заместник кмета по хуманитарни дейности и директора по образование, представители на детската градина, социалните служби, Бюро по труда, фондация Бъдеще, която работи повече от 20 години за развитие на ромската общност в града.

На срещите беше направен анализ на образователната среда в Ракитово. На основа на анализа, след дискусия, бяха набелязани основните направления, по които да се работи в следващите години, за да може училището да се превърне в център на общността, в името на доброто образование на децата. Накрая участниците се обединиха върху няколко краткосрочни и средносрочни мерки, като първи стъпки в съвместната работа между училището, местните институции и общността. След срещите участниците изразиха увереност, че съвместната им работа ще доведе до промяна към по-добро бъдеще на децата на Ракитово.