Актуално

Срещи с училищни общности по проекта

В рамките на проект Inclusion4Schools се планира провеждането на срещи с местни общности във всички страни от консорциума. Събитията в общностите целят идентифициране на местни участници, укрепване и максимизиране на местните синергии и усилия за подкрепа на качествено образование и приобщаващи подходи за училищата-партньори, избрани да бъдат част от дейностите на I4S. Нашите партньорски училища бяха идентифицирани въз основа на тяхното неравностойно положение по отношение на състава на учениците, липсата на ресурси и лошите икономически населени места.

Като се има предвид, че образователният процес не е самостоятелен остров, ние подкрепяме участието на общността в идентифицирането и решаването на проблемите. Отворените училищни класове са форма на обучение в общността, като насърчават информираността и изграждането на общности около образователните процеси.

Първият ни отворен клас се проведе на 23 февруари в малкия град Пекин в централна Албания. Въпросът за достъпа до здравни грижи и превантивни мерки, които биха могли да бъдат предприети за благосъстоянието на децата, събра различни местни заинтересовани страни като представители на местната власт, представители на училищата, родителите, местната служба за образование, гражданското общество, представители на здравеопазването и други активни членове на общността. Целта на това събитие бе да насърчи местната координация и да осигури солидна основа за иницииране на постоянна местна структура за решаване на образователни проблеми.

Inclusion4Schools планира да проведе най-малко 25 отворени училищни класа във всичките четири страни на консорциума. Във всяко от включените училища ще има поне три следващи събития. Планират се и други дейности за изграждане на общности, за да се мобилизират местни инициативи по време на проекта.