Актуално

Помощ за психично благополучие по време на пандемия

Благополучието е многоизмерна концепция, която може да бъде анализирана по няколко начина. Образователната среда като цяло оказва важно влияние върху качеството на психичното здраве на учителите и учениците.

Учениците в ЕС:

  • се чувстват понякога или често тъжни
  • 1 от 3 ученици се чувстват понякога или винаги уплашени

В допълненине – в ЕС 51,6% от учениците съобщават, че са били тормозени поне веднъж годишно.

По време на пандемията Ирландия и Естония разработиха серия от специализирани ресурси в подкрепа на учители, ученици и родители. Те включват например Съвети и материали за благополучие по време на  COVID-19, Програматат „Грижете се за вашето благополучие“ и Дистанционна поддръжка за преподаване.

За повече информация натиснете тук.