Актуално

Украйна: изследване на ромските деца в държавни грижи показва опасностите, породени от институционализацията по време на война

31 август 2023 г.

Брюксел, 31 август 2023 г. Днес Европейският център за правата на ромите (ERRC) публикува доклад, описващ подробно състоянието на украинската държавна система за грижи за ромски деца. Той разкрива съдбата на децата в страната, онези, които са избягали в съседни страни, и изключителната вероятност ромските деца, които преди са били отглеждани от държавата, да са сред многото хиляди, насилствено отвлечени от руските сили. Докладът се основава на изследване, проведено от ERRC, което включва серия от интервюта с ромски семейства, активисти на гражданското общество и представители на службите за грижи за децата, както и високопоставени служители.

„Съдбата на ромските деца в украинските държавни институции никога не е била систематично оценявана“, каза авторът на доклада Анастасия Журавел. „Това отчасти се дължи на забраната за събиране на етнически данни – подобен анализ почти неизбежно би разкрил систематичен антициганизъм. Този доклад е опит да се хвърли светлина върху случилото се с ромските деца, които попадат в държавни институции. Какво провокира безпрецедентното свръхпредставяне на ромски деца в някои интернати в Украйна? Как пандемията от COVID-19 и широкомащабната война повлияха на живота на ромските деца в държавни грижи? Опитахме се да отговорим на тези фундаментални въпроси и да разгледаме неефективността на остарялата система на държавна грижа в Украйна, която не е в полза на никого, да не говорим за най-добрите интереси на децата.”

Новият доклад показва как малко след руската инвазия през февруари 2022 г. украинските власти започнаха хаотична евакуация на деца в държавни грижи, при която децата бяха изпращани извън Украйна с малко процедури или начини за проследяване къде в крайна сметка ще пребивават децата. По-голямата част от децата просто бяха върнати на семействата си (с недостатъчни оценки на риска). В някои случаи експертите, интервюирани от ERRC, описаха нежелание или неспособност да се евакуират държавни институции близо до или отвъд фронтовите линии. Изследването показва как институционализираната грижа за децата, която вече е вредна за благосъстоянието на децата по време на мирно време, е станала направо опасна по време на война.

В допълнение към описанието на ситуацията след избухването на пълномащабна война, изследването обхваща периода непосредствено преди войната, когато Украйна беше в процес на деинституционализиране на своята държавна система за грижи. Докладът установява, че напредъкът в деинституционализацията вече е спрял в годината преди войната. Свръхпредставеността на ромските деца в държавните институции продължава да съществува в много региони или отделни гранични училища. Интервюираните експерти оценяват, че в някои институции между 80% и 100% от децата са от ромски произход. Проучването установява, че системата за грижи в Украйна е била неефективна и скъпа, като повечето средства са изразходвани за заплати на служителите, вместо да отговарят на нуждите на децата. Изследването също така описва провалите на социалните услуги към ромските семейства по време на пандемията Covid-19.

Експертите призовават правителството да събира разбити данни по етнически признак, за да разработи ефективни политики за включване на ромското национално малцинство. Предизвикателствата, свързани с войната, остават особено остри и държавата трябва да се справи с тях без неоправдано забавяне, включително предоставяне на хуманитарна помощ, оборудване на институциите за държавни грижи с бомбоубежища и гарантиране на безопасността и благосъстоянието на ромските деца, които може да бъдат разделени от родителите си и преуедадени за институционална държавна грижа.

Докладът Във време на война: Ромски деца в държавни грижи в Украйна можете да изтеглите тук.

За повече информация свържете се с:

Jonathan Lee Advocacy & Communications Director European Roma Rights Centre jonathan.lee@errc.org +32 49 288 7679

Източник