Актуално

Участието на социално слаби хора в икономически дейности

Заедно с проекта Bioloc, проведохме съвместен семинар по темата за семействата с по-малко възможности (енергийни проблеми, отопление, сегрегирани училища). На събитието присъстваха няколко кмета и изследователи. Семинарът се фокусира върху ангажирането на социално слабите в свързани икономически дейности.