Актуално

Училища във фокуса на проекта

Изградихме тесни връзки с образователни институции. Посетихме повече от 45 училища в 4-те страни, включени в проекта. Срещите ни продължават. Търсим отговорите на въпроси като: как педагогическата програма в сегрегираните училища се различава от практиката на другите училища, какви специфични педагогически ценности се проявяват в тези училища, какви инструменти са налични за включване на местната общност и какви са основните пречки, както и много други? Ключови за проекта са децата и родителите, училищата и техните учители.