Актуално

Честит Световен ден на детето!

Световният ден на детето се отбелязва за първи път през 1954 г. като Всеобщ ден на детето и се празнува всяка година на 20 ноември за насърчаване на международното обединяване, осведомеността сред децата по света и подобряване на тяхното благосъстояние.

20 ноември е значима дата, защото в този ден през 1959 г. Общото събрание на ООН приема Декларацията за правата на детето. Това е и денят, в който през 1989 г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за правата на детето.

Майки и бащи, учители, медицински сестри и лекари, правителствени лидери и активисти на гражданското общество, религиозни и обществени лидери, корпоративни магнати и медийни специалисти, както и самите млади хора и децата имат важна роля в превръщането на Световния ден на детето в значим празник за техните общества, общности и нации.

Световният ден на детето предлага на всеки от нас вдъхновяващ повод за застъпничество, насърчаване и честване правата на децата, като ги преобразява в диалози и действия, които изграждат по-добър свят за децата.

Източник: https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day

снимка Unsplash