Актуално

ЕС за преждевременното напускане на училище

Явлението „преждевременно напускане на училище” е тема с изключително важно значение за Европейския съюз. Статията описва кои са основните цели и какви са етапите, заложени от организацията, за разрешаването на този проблем: https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_en

снимка: Австралийски институт за изследване на семейството