Актуално

Поредица онлайн събития на ЕС за образованието и грижите в ранна детска възраст

На 3 март 2021 г. Мария Габриел, Комисар в ЕК за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, обяви началото на поредица от онлайн събития за образованието и грижите в ранна детска възраст в Европа. Събитията започват през пролетта и продължават до есента на тази година. Основните акценти са подобряване на приобщаването и професионализирането на сектора.

Вижте подробности за актуалните събития: https://ec.europa.eu/education/news/early-childhood-education-and-care-in-europe-online-event-series_bg

Снимка: © iStock/nd3000, 2020