Дискусия

Инструментариум за приобщаващо образование и грижи в ранна детска възраст

Образованието и грижите в ранна детска възраст е първата стъпка по стълбата на ученето през целия живот. То предоставя на малките деца професионална подкрепа, за да растат, да се учат и да процъфтяват. Въпреки че е от полза за всички деца, то е още по-важно за децата, които имат необходимост от специални грижи или се сблъскват с трудности поради лични и семейни причини, например деца, живеещи в бедност, деца с увреждания или специални образователни потребности, или деца от мигрантски произход или от малцинствена етническа общност.

Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 2019 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст предлага рамка на качеството на тези грижи. За да се гарантира равнопоставеност за всички деца, инструментариумът включва набор от практически решения и мерки за за създателите на образователни политики на национално, регионално или местно ниво. Той включва примери за добри практики и идентифицира полезни идеи и ресурси, за да вдъхнови лидери и образователни експерти в цяла Европа да развиват приобщаващи практики. Наборът от инструменти има за цел да вдъхнови вземащите решения да използват добрите практики, за да създадат подходящи условия, които могат да бъдат от полза за всички деца и семейства.

Линк към целия документ