Събития

Международна конференция Inclusion4Schools 2023

Съвместно с други проекти, финансирани от ЕС, Inclusion4Schools организира международна конференция, за изследователи, практици, журналисти и политици, за да обсъдят предизвикателствата и възможностите пред образованието за преодоляване на неравенствата, за анализ на съществуващите наративи, национални компетенции и европейски инициативи, представяне добри практики, произтичащи от текущите проекти, в помощ на процесите на вземане на политически решения в образователната сфера. Това събитие предлага рядка възможност за взаимодействие с различни заинтересовани страни в цяла Европа.

Конференцията ще се проведе в Будапеща, Унгария на 28 и 29 ноември 2023 г.

Място: CEU Auditórium, 1051 Budapest, Nádor utca 15

Регистрацията за участници е достъпна ТУК.

Програмата на събитието е налична ТУК.

За въпроси пишете ни на: inclusion4schools@rcisd.eu

Втората кръгла маса, посвететна на политиките за вкрючване в рамките на Inclusion4Schools ще се проведе успоредно с конференцията, както можете да видите в дневния ред. За да се подготвите, прегледайте резюмето ни ТУК.