Събития

Покана за участие в онлайн Семинар за училищна самооценка

Онлайн поредицата Семинар за училищна самооценка е предназначена за учителите и се провежда в рамките на проекта „Inclusion4Schools – Училищно-общностно партньорство за преодоляване на неравенството и изключването: Трансформиращи практики на сегрегираните училища Хоризонт 2020“ в 4 държави: Албания, България, Унгария и Словакия. В България проектът се изпълнява от фондация С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи. Основната цел на проекта е да улесним появата на солидарни и приобщаващи училищни общности; по този начин ние се стремим да насърчаваме и укрепваме сътрудничеството между учители, ученици, родители, социални работници, общински работници, граждански активисти, изследователи и политици.

В рамките на онлайн семинара участниците ще имат възможност да работят по задачите, включени в обучителните модули, в удобно за тях време, като това ще им отнема не повече от час-два на седмица. Семинарът ще започне на 15 март 2023 г. и ще се проведе в рамките на общо 22 седмици на платформата Moodle. Всички участници, преминали успешно през всички модули на семинара ще получат международен сертификат от John Wesley College Hungary – водещата организация за изпълнение на проекта.

Програмата на обучителния семинар включва следните теми:

Седмица 1-2 Въведение в семинара. Задачи: прочетете учебната програма, запознайте се със системата Moodle, прегледайте форумите, представете се във форума на общността.

Седмица 3 Образователната система: Образованието и училището като социална система

Седмица 4 Образователната система: Политиката на образованието

Седмица 5 Образователната система: Автономия и право на образование

Седмица 6 Образователната система: Функциите на външното и вътрешното оценяване

Седмица 7 Запознайте се с цикъла Училищна самооценка (УСО) – теория

Седмица 8 Запознайте се с цикъла на УСО – практика

Седмица 9 Училищна визия и мисия – принос

Седмица 10 Училищна визия и мисия – практика

Седмица 11 Училището като обучаваща се организация – вход

Седмица 12 Училището като обучаваща се организация – практика

Седмица 13 Училищно управление и организация – вход

Седмица 14 Управление и организация на училище – практика

Седмица 15 Професионализъм на учителя – принос

Седмица 16 Професионализъм на учителя – практика

Седмица 17 Социално обучение – вход

Седмица 18 Социално обучение – практика

Седмица 19 Ангажираност между училището и общността – принос

Седмица 20 Ангажираност училище-общност – практика

Седмица 21 Оценка на семинара

Седмица 22 Закриване

Ако желаете да се включите в онлайн семинара, молим да заявите участие като попълните регистрационната форма на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhIQI8n1AWZFzE8t8AYb10pFx0ewqV2fg8MpztfvsgHP5SNQ/viewform?usp=pp_url

За допълнителни въпроси и разяснения можете да обърнете към Емануил Георгиев, член на екипа на проекта, на електронна поща: еmanuil.georgiev@online.bg или на телефон: 0882855030.

Ще се радваме да се включите в онлайн семинара „Самооценка на училища“, тъй като той ще е полезен за професионалните учители, желаещи да разширят обхвата си от знания и компетенции в организационното развитие и ще им даде възможност да участват в прилагането на такъв метод на оценка, който измерва успеха на въвеждането на нови процедури стъпка по стъпка с цел прилагане на положителна промяна на местно ниво.