Актуално

Планът за действие за цифрово образование на ЕС

Планът за действие за цифрово образование (2021-2027) е обновена политическа инициатива на Европейския съюз (ЕС) за подкрепа на устойчивото и ефективно адаптиране на системите за образование и обучение на държавите-членки на ЕС към цифровата ера.

Дигиталната трансформация промени обществото и икономиката с все по-обхватно въздействие върху ежедневния живот. Въпреки това до пандемията от COVID-19, нейното въздействие върху образованието и обучението беше много по-ограничено.

Пандемията показа, че наличието на система за образование и обучение, която е подходяща за дигиталната ера, е от съществено значение. Ако проявявате интерес може да получите повече информация ТУК.