Aktuálne

Dielo Jozefa Ravasza

József Ravasz sa narodil 23. novembra 1949 v Sokolciach, okres Dunajská Streda na Slovensku. Jeho predkovia boli rómskej národnosti; a boli väčšinou predstavitelia slávnych hudobných dynastií, ktorých potomkovia sú dodnes považovaní za slávnych hudobníkov. Má sedem bratov. Jeho otec bol jednoduchý robotník, ktorý tragicky prišiel o život vo veku 43 rokov. Jeho matka potom svoj čas venovala výchove detí a zabezpečovaniu denného životného minima pre celú rodinu.

Základnú školu vychodil v Sokolciach a Okoč, študoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. V roku 1968 strávil 24 mesiacov ako vojak v československej armáde, ktorú absolvoval ako poddôstojník a bol povýšený na vedúceho oddielu. Predtým uvažoval o opustení vlasti počas „pražskej revolúcie“. Hlavným dôvodom bola jeho rómska národnosť, ktorá v tom čase nebola oficiálne akceptovaná.

Svoje miesto v komunistickej spoločnosti si našiel až koncom 80. rokov. Zaoberal sa mnohými vecami – bol robotníkom v továrni, baníkom, pomocným staviteľom, džokejom.

17. november 1989 mu úplne zmenil život. Zamatová revolúcia ponúkla Rómom nové príležitosti. Tiež sa podieľal na priekopníckej práci. V rómskych osadách krajiny sa podieľal na zakladaní konkrétnych politických a kultúrnych organizácií. Napísal niekoľko kníh a zbierok básní. Medzi nimi aj Domček v srdci v roku 1992, čo vydalo vydavateľstvo Romani Kultúra v Bratislave a ktorá obsahuje rozprávky v maďarskom, rómskom a slovenskom jazyku.

Je docentom, romológom a sociálnym pracovníkom. Vyštudoval na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a potom absolvoval rigoróznu skúšku. V doktorandskom štúdiu pokračoval na Vysokej škole svätej Alžbety v Bratislave. V roku 2012 sa habilitoval a získal titul docenta. V súčasnosti žije a pracuje striedavo v Dunajskej Strede a v Moldave nad Bodvou a súčasne vedie Romologický výskumný a metodický inštitút v Dunajskej Strede.

Prečítajte si jeden z príbehov Domčeka v srdci v 3 jazykoch.

Jozef Ravasz, 1992 Ilustrácie: Katarína Fodorová

zdroj: http://szmit.hu/rolunk/tagjaink/ravasz-jozsef/