Aktuálne

Dnes je v priemere každý piaty človek v EÚ ohrozený chudobou a vylúčením

Prioritou Inclusion4Schools je podpora segregovaných škôl v znevýhodnených oblastiach pri budovaní vzťahov s ich bezprostredným prostredím. Naším cieľom je rozvíjať solidaritu a inkluzívne školské komunity, preto podporujeme a koordinujeme spoluprácu medzi učiteľmi, študentmi, rodičmi, sociálnymi pracovníkmi, komunálnymi pracovníkmi, občianskymi aktivistami, výskumnými pracovníkmi v oblasti vzdelávania a tvorcami politík. Aby sme vytvorili transformačné partnerstvá medzi marginálnymi školami a komunitami, ktoré transformujú systém ako celok, musíme vytvoriť stále a otvorené fóra pre dialóg, kde môžu rôzne zainteresované strany spolupracovať na otázkach vzdelávania a odbornej prípravy. Naším cieľom je podporovať vznik transformatívnych pedagogických postupov v týchto školských komunitách a zdieľať tieto skúsenosti so všetkými ovplyvnenými komunitami v krajine i mimo nej. Projekt zahŕňa členov albánskeho, bulharského, maďarského a slovenského konzorcia, ale svojimi aktivitami chceme osloviť všetky zainteresované strany v rámci i mimo EÚ s cieľom dosiahnuť skutočnú transformáciu vo svete vzdelávania. Cieľom nášho projektu je prispieť k iniciatívam EÚ zameraným na odstránenie sociálnych nerovností prostredníctvom miestnej, regionálnej a medzinárodnej spolupráce medzi školskými komunitami.

Source of the pic: iStock