Aktuálne

Konkrétne ciele I4S – 4/5

Predstavujeme náš štvrtý cieľ.

4. – Cieľ I4S –

Cieľom I4S je vyvinúť nástroje na podporu budovania siete a zdieľania skúseností škôl s pedagogickými programami zameranými na komunitu na národnej a medzinárodnej úrovni. Program sa zameriava tiež na zlepšenie sieťovej aktivity medzi zúčastnenými stranami diškurzu o nerovnosti (mestské úrady, rómske organizácie, občianske právo, hnutia, centralizované štátne subjekty a miestne orgány, inštitúcie sociálneho zabezpečenia, systémy verejného zdravia a sociálnej starostlivosti, cirkvi, akademické združenia, výskumné ústavy, komunitné médiá atď.)