Aktuálne

Konkrétne ciele I4S – 1/5

Cieľom projektu Inclusion4Schools je zvrátiť nerovnosti v školách a komunitách a usilovať sa proti logike vylúčenia vo vzdelávaní a proti systémovej produkcii nerovností.

Poďte s nami!

  1. Cieľ I4S – analyzovať a hodnotiť školské postupy, ktoré sú podporené výskumom založeným na dôkazoch.