Aktuálne

Zapájanie škôl do online prieskumu na Slovensku

V prvom kole boli oslovené školy, ktoré navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa zoznamu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vedie evidenciu týchto detí pre účely ich finančnej podpory. Zoznam obsahuje názov školy, lokalitu a počet podporených žiakov v danom školskom roku. Zoznam neobsahuje osobné údaje detí či kontaktné údaje škôl, resp. ďalšie údaje školy – takže ani celkový počet žiakov navštevujúcich danú školu. Aj z toho dôvodu do výberu sme zaradili školy, ktoré mali absolútne najvyššie počty žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Takýmto spôsobom bolo vybratých 235 škôl.

Ďalšiu skupinu škôl sme oslovili na základe predošlých kontaktov našich kolegov a riešiteľov projektu. Tieto školy boli zapojené do projektov našej univerzity v predchádzajúcich rokoch, a preto náš riešiteľský kolektív mal relevantné informácie o tom, že majú vysoký podiel rómskych žiakov, alebo sú segregované. Z toho dôvodu sme oslovili ďalších 48 škôl.

Melinda Nagy