Uncategorized @sk

Konkrétne ciele I4S – 5/5

Predstavujeme náš piaty špeciálny cieľ

Cieľom I4S je vyvinúť nástroje na podporu budovania sietí a zdieľania skúseností škôl s komunitnými pedagogickými programami na národnej a medzinárodnej úrovni.