Събития

Във Велинград бе проведено пролетно училище за учители

В пролетното училище за учители на 10-12 май 2024 във Велинград участваха преподаватели от 20 училища в Южна България. Обучението бе в рамките на проект Приобщаващи училища/Inclusion4Schools с тема „Приобщаващо образование – подкрепа на учителите за изграждане на креативна общност“.

Събитието постави на фокус преодоляването на неравенствата в образованието чрез подобряване на комуникацията между училищата и другите участници в процеса: институции – културни и социални, местна власт, родители и общност, за по-добро образование на децата от съответното населено място или училище, което ще доведе и до по-добра реализация в живота.

По темата за изграждане на общност участниците споделиха опит и възможности училището да се превърне в център на общността, в който участват родители, местни авторитети, културни и социални институции, местната власт.

В този контекст бе разгледано и критичното мислене като набор от умения за разсъждение, активно участие в дебат и в процеса на вземане на решения, както и комуникационните умения при работа с местната общност, и институциите и други страни с отношение към образователния процес.