Актуално

Глобален форум на приобщаващите училища

Приобщаване в образованието – преход от политика към практика

На това събитие, проведено на 14 и 15 март в офиса на ЮНЕСКО в Париж, се събраха специалисти от различни региони на света, за да споделят опит и обещаващи иновативни практики, от ползна за авторите на политики и ключовите заинтересовани страни. Форумът насърчи взаимодействието между практикуващите, училищата и общностите на местно, регионално и глобално равнище.

Учителите, директорите и училищният персонал са на първа линия в стремежа към приобщаване, но те невинаги са добре подготвени, подкрепени и упълномощени да преподават и да създават гостоприемна учебна среда за различните ученици.

Необходимо е да се реформират училищата и да се подобрят практиките, така че учителите да се чувстват подкрепени да реагират положително на многообразието и да насърчават равенството между половете.

Сътрудничеството между училищните институции също е много важно, тъй като то може да помогне за намаляване на поляризацията на училищата, което е от особена полза за учениците, които са маргинализирани в периферията на системата. Сътрудничеството между училищата може също така да укрепи капацитета на отделните организации да реагират на разнообразието от учащи се.

Източник

Снимка: Andrey_Popov/Shutterstock