Актуално

Глобална криза в обучението според Световната банка

В селските райони на Индия близо три четвърти от третокласниците не могат да изваждат двуцифрени числа, като например 46 минус 17. До завършване на пети клас половината все още не усвояват това умение. Въпреки че държавите увеличават значително достъпа до образование, ходенето на училище все още не е равнозначно на учене.

Последното проучване на Световната банка показва, че продуктивността на 56% от децата по света ще е наполовина от възможната продуктивност, при условие, че те имат достъп до пълноценно образование и добро здравеопазване. Статията предлага различни решения и насоки за разрешаване на тези проблеми.

Прочетете цялата статия: https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2019/01/22/pass-or-fail-how-can-the-world-do-its-homework

снимка: Световна банка