Актуално

Грижи и образование в ранна детска възраст при извънредни ситуации

За малките деца, засегнати от кризата, от жизненоважно значение е ранното детско възпитание и образование. Грижите и образованието не само са основни права, но служат и като буфер срещу отрицателните последици от кризата и играят решаваща роля за защитата на хората и социалното сближаване на общностите. Образованието и грижите за децата в ранна детска възраст (ОГРДВ) са критичен компонент на хуманитарната помощ и на образованието в ранна детска възраст. То е междусекторно и излиза извън рамките на образованието, за да отговори на многостранните нужди на малките деца, засегнати от кризи. Тъй като първите години от живота са критичен период за развитието на мозъка, образованието и грижите през най-ранните години имат трайно въздействие върху резултатите в областта на образованието, здравето и благосъстоянието. Доказани са и ползите за обществото, като изследванията показват, че инвестициите в ранното детско образование и грижи могат да намалят социалните разходи и да насърчат икономическия растеж. Програмите за ОГРДВ предпазват малките деца от най-тежките последици от кризата, осигуряват платформа за възпитателни грижи и психосоциална подкрепа и възстановяват чувството за нормалност и рутина, за да помогнат за смекчаване на вредните последици от кризата. Освен това в хуманитарни условия програмите за ОГРДВ могат да служат като механизъм за предоставяне на други взаимосвързани услуги, като например интервенции в областта на здравеопазването и храненето, както и съоръжения за водоснабдяване, канализация и хигиена.

Източник

Снимка