Актуално

Информационен ден по проекта в Албания

На 2 юни 2022 г. в Албания се проведе първото събитие за повишаване на информираността за проект Inclusion4Schools. Приобщаващото образование и добрите практики, свързани с него, събра около 90 участници, представители на централните и местни образователни институции, партньорски училища, местна власт, институции за защита от дискриминация, Министерство на здравеопазването и социалните грижи, представители на висши училища и други. Членовете на консорциума подкрепиха идеята тази дейност да надхвърли границите на една държава.

Първата част на събитието послужи като отправна точка на дискусията за дефинирането на практики и актуалното състояние на прилагането на приобщаващо образование на национално и училищно ниво. Заместник-министърът на образованието и спорта г-жа Нина Гуга повдигна въпроси, свързани с темата и бъдещите планирани действия по нея, както и възможните допирни точки с целите на проекта. Ирена Митро, представител на Министерството на здравеопазването и социалните грижи, направи преглед на политиката по отношение на Националната стратегия за интеграция на ромите и гуптите.

Бела Кардон, RCSID Унгария представи проект Inclusion4Schools, заедно с другите две инициативи на RIA – SMOOTH и PIONEERED.

Втората част на събитието беше много оживена, с фокус върху добрите практики и модели на включване, както и анализ на проблемите на сегрегацията, както следва:

  • Вилфрида Бушати, Комисар по защита от дискриминация – Проблеми на сегрегация и подходът към тях
  • Ервин Мучо, Община Елбасан – Включване на уязвими групи в местната власт
  • Бледи Тахо, изпълнителен директор IRCA, (Институт за ромска култура в Албания) – Овластяване на уязвимите групи при решаване на проблеми
  • Херолинда Шкулаку, директор на фондация Nehemiah Gateway, – Случаят на училище „Amaro Tan“
  • Д-р Албина Паджо, началник на отдела по образованието, Арджан Камбури отдел по образованието от Университет „Фан Ноли“, Корча – Продължаващото обучение на учители за приобщаване като необходимост за зачитане на правата на децата на образование.

Тази част бе ядрото на събитието, в кото всички участници се присъединиха към дискусията, споделиха опита си и общите проблеми пред преподавателската работа в ежедневието,  проблемите, сдвързани с дискриминацията, сегрегацията, методите и практиките на преподаване. В заключителната част на събитието беше подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничеството между проект Inclusion4Schools в Албания и община Елбасан, която е партньор на проекта.