Hírek

Az első figyelemfelhívó rendezvény

2022. június 2-án, csütörtökön rendezték az I4S projekt első figyelemfelhívó rendezvényét (Raising Awareness Event) Albániában. Az Inkluzív oktatás és jó gyakorlatok az inkluzív oktatásban című rendezvényen kilencvenen vettek részt, az oktatásirányítás és a helyi oktatási intézmények, a projektben résztvevő partner iskolák, a helyi önkormányzat, antidiszkriminációs szervezetek, az albán Egészségügyi és Szociális Minisztérium és felsőoktatási szereplők egyaránt képviseltették magukat. Az eseményen a konzorciumi partnerek is részt vettek.

A rendezvény első részében olyan előadásokat hallhattak a résztvevők, melyek kiindulási pontot szolgáltattak a további vitához, az inkluzív oktatás korszerű megvalósításáról, országos és helyi szinten. Az oktatási és sport miniszter Nina Guga felhívta a figyelmet több problémára és az ezekre tervezett beavatkozásokra, kapcsolódva a projekt céljaihoz. Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium képviselője, Irena Mitro áttekintést adott a Nemzeti Roma és Egyiptomi Integrációs Stratégiáról.

Kardon Béla (RCISD, Magyarország) bemutatta az Inclusion4Schools projekt hátterét és céljait, a másik két RIA projekttel összhangban (SMOOTH és PIONEERED).

Az esemény második felében élénk párbeszéd bontakozott ki a jó gyakorlatok és inklúziós modellek kapcsán, felhívva a figyelmet a szegregációs problémákra. A figyelemfelhívó rendezvényen részt vevő munkatársaink, Fleischer Judit és Sipos Flórián az alábbi jó gyakorlatot emelték ki: “Az egyik résztvevő beszámolójából megtudhattuk például, hogy Albániában 2021 és 2026 között ezer roma nőt szeretnének elérni egy olyan program keretén belül, melynek célja a felnőtt analfabetizmus felszámolása. A cél ezer roma lányt és nőt visszaültetni az iskolapadba, hogy megtanuljon írni, olvasni, valamint ezen túlmenően egyéb, ehhez kapcsolódó háztartási alapkészségeket is oktatnak nekik, például csekk kitöltés, bankszámla használat. 2021-től már háromszáz nő vett részt a programban.”

Az esemény középpontjában a résztvevők tapasztalatcseréje állt, a hétköznapi pedagógiai gyakorlattal és a diszkriminációval, szegregációval, oktatási módszerekkel kapcsolatban. Az esemény végén aláírták a Megértés Memorandumát, hogy támogassák az együttműködést az albániai I4S projekt és Elbasan városa között, amely a megvalósítás egyik helyszíne.