Актуално

Информационни дни по проект Inclusion4Schools

През следващите месеци по проект Inclusion4Schools/Приобщаване за училища предстои провеждането на различни събития. Каним всички с интерес към темите на образованието на нашите информационни дни.

Графикът на информационните дни по проект Inclusion4Schools е както следва:

  • 02.06.2022 г. – Тирана, Албания
  • 07.07.2022 г. – София, България
  • 24.09.2022 г. – Будапеща, Унгария

Каква е целта на тези събития?

  • По време на информационните дни ще дадем подробна информация за дейностите по проекта, резултатите и заключенията на направените анализи. Тематиката е от полза за широката аудитория, но също и за специфични аудитории и заинтересовани страни, които ще се възползват от резултатите от проекта. Ще бъдат представени предстоящи събития и конкурси, които предстои да се проведат в рамките на проекта.

Темите, които ще бъдат разгледани

Представяне на проект Приобщаване за училища, както и на два други проекта в сферата на образованието, финансирани от ЕС.

Подробни раздели за различните дейности по проекта.

Преглед на различни проблеми в основното образование, свързани със социалната интеграция, социалното включване, приобщаващата педагогика, образование на ученици в неравностойно положение, общностното училище, изграждането на общност около училището, партньорство училище-общност, партньорство училище-университет, образователните политики, териториалните неравенства, ромското население и като цяло малцинствата

Всички са добре дошли на Информационните дни. Ако се интересувате от събитията, които предстоят, вижте нашия календар или се свържете с нас на hello@inclusion4schools.eu