Актуално

Каталог на добрите практики на приобщаващите училища

Настоящият каталог на добрите практики подкрепя обширната работа, която ETUCE извършва през последните години по въпросите на равенството и приобщаването в образованието. Основната цел на този Каталог на добрите практики е да предложи ресурси за изграждане и поддържане на устойчива приобщаваща учебна среда в различни национални и местни условия с цел да предостави на синдикатите в сферата на образованието и техните филиали конкретни и иновативни инструменти и методи за социално приобщаване в образованието и учителската професия.