Актуално

Комисарят по правата на човека призова за радикална промяна за преодоляване на изключването на ромите в Чешката Република

Дуня Миятович, комисар на Съвета на Европа по правата на човека, разкритикува непрекъсващата дискриминация срещу ромите в Чешката република.

Миятович заяви, че „въпреки някои положителни развития, аз съм загрижена, че много от проблемите на дискриминацията и изключването, които бяха идентифицирани от всички мои предшественици, продължават да съществуват”. Тя отбеляза, че ромите продължават да се сблъскват с дискриминация в почти всички аспекти на живота, включително в отношенията си с полицията.

По въпроса за приобщаващото образование комисарят изрази загриженост относно липсата на напредък и провала на текущите усилия за усъвършенстване на инструментите за тестване, за да се предотврати по-лошото качество или сегрегирано образование за ромските деца. „Необходима е истинска промяна на парадигмата, за да се отдалечи фокуса от тестването, което все още се използва като инструмент за изключване в образователната система“, каза тя.

По време на посещението си г-жа Миятович се срещна с властите, обществения защитник на правата, UNHCR и множество представители на гражданското общество. Предстои представянето на доклада на еврокомисаря за посещението и в Чешката Република.

Източник

Снимка