Актуално

Медийната грамотност е ваксина срещу дезинформацията за ромите

За ромите въздействието на дезинформацията е особено тревожно, тъй като тази група често е обект на кампании, които поддържат стереотипите и допринасят за дискриминацията. В Албания качеството и точността на информацията относно ромите често е незадоволително, с подвеждащи заглавия, дезинформация и съдържание с ниско качество. Такива публикации засилват съществуващите обществени мнения и стереотипите.

Медийната и информационна грамотност е ключов инструмент в борбата с разпространението на дезинформацията и омразата онлайн, но нейното придобиване е предизвикателно за ромите, които често нямат достъп до технологии и образование. Системният антициганизъм означава, че уязвимите ромски общности не само се сблъскват с повече омраза в интернет, но често не са в състояние да се ангажират ефективно с онлайн медиите, за да се борят с нея. Затова неформалното образование предоставя критична възможност за подпомагането им, особено на ромските младежи, в уменията да се ориентират в сложния свят на информацията. Медийната и информационна грамотност ще помогне на ромите да развият критично мислене, да разпознават и да сес аргументират срещу дезинформацията и стереотипните изображения.

Особено ефективни за придобиване на медийна грамотност са семинарите, провеждани в ромските общности. Провеждането на обучения по информационна и медийна грамотност като извънкласни форми, в обществени центрове, библиотеки и други неформални среди може да помогне за създаването на пространства за обсъждане на уменията за медийна грамотност и да предостави на хората знанията за критична оценка на информацията от различни източници.

В същото време онези членове на общностите, които са лишени от образование, трябва да имат достъп до надеждна информация на ромски език чрез съобразена с нуждите инфраструктура като традиционните медии. И накрая, инициативите за медийна грамотност в общността биха били полезни за насърчаване на производството на съдържание, стъпващо на опита и гласа на самата ромска общност. Такива инициативи могат да включват семинари на теми като гражданска журналистика и кампании за медийна грамотност.

Медийната и информационна грамотност е от съществено значение за развитието на ангажирано и отговорно гражданско общество. Осигуряването на достъп до технологии и възможност за ангажиране с цифрово съдържание на маргинализирани групи би отворило не само дигиталния свят за тях, но ще подпомогне изразяването на тяхната позиция, за популяризиране на собствения им разказ. Включването на млади роми в борбата с дезинформацията е отговорност и възможност. Младите хора плуват в свои води в дигиталния свят и често притежават уникално разбиране за технологиите и медиите. Това прави възможна промяната по отношение на дезинформацията.

Този текст е от сайта на Европейския център за правата на ромите:

Източник