Актуално

Музикален фестивал в Унгария като импулс за интеграцията на ромската общност

Udvarfest (Фестивал на двора) в Унгария опитва да хвърли нова светлина върху ромската общност и нейното изкуство, като по този начин спомогне за нейното социално признание.

Организаторите от музикалната компания Miskolc, основана през 2005 г., включва както ромски, така и млади хора от неромски произход. Тяхната цел е да използват музиката, за да изградят мостове между култури и субкултури.

Тазгодишният фестивал привлече огромно мнозинство посетители и изпълнители от местната общност, но също така и от Австрия и Съединените щати.

Целта е децата и младежите в района да имат безплатен достъп до концерти, музика, изкуства и образователни дейности, до които по принцип имат ограничен достъп поради местоживеенето си, социалния си произход или етническата си принадлежност.

“Фестивалът на двора” е социален фестивал на музиката, културата и изкуствата за взаимно разбирателство. Събитието беше организирано за първи път през лятото на 2022 г. в непривилигированото село Боршод, Унгария, а тази година е неговото второ издание.

Ромски танцов клас с Йожеф Бари, “Фестивал на двора”, село Боршод, Унгария
Източник: Програма на фестивала

Двудневната културна програма, организирана от млади доброволци, е инициатива за насърчаване на разбирателството, обединявайки хора от различни среди, етноси и езици.

Източник