Актуално

Неравенствата в образованието, очертани по-ясно от Covid, не могат да бъдат компенсирани бързо – проучване

Анкетно проучване разкрива сериозната загриженост на училищата и настоятелствата относно мащаба на появилите се пропуски в обучението

статия от Richard Adams, редактор Образование

Дете, само на училищна площадка.
Експерти казват, че справянето с неравенствата изисква дългосрочна стратегия и финансиране. Снимка: Даниел Аткин / Алами

Неравенствата в образованието са се „разраснали“ до такава степен по време на пандемията, че децата в Англия се нуждаят от дългосрочна помощ, а не от „бързи“ инициативи, според широкообхватно проучване на ръководителите на училища и настоятелства.

Проучването на Асоциацията за местното самоуправление, проведено сред осем местни администрации, установи, че училищните управи са сериозно обезпокоени от мащаба на пропуските в обучението, появили се особено сред децата със специални нужди и увреждания. Проучването разкрива и значителен натиск върху персонала и бюджета като последствие.

Докладът също така установява случаи, при които местните управи и училищата вече работят по-тясно и така преодоляват разделението си, наложило се след 2010 г. от разпространението от на самоуправляващите се академии, които заместват училищата на издръжка.

снимка: https://www.theguardian.com/

Авторите установяват, че неотложността на Covid-кризата подобрява обмена на информация и сътрудничеството в подкрепа на уязвими семейства, а в някои случаи разкрива лишенията и трудности, които преди това са били скрити за училищата и местните власти.

Един от училищните ръководители споделя: „Знаех, че [нашият район] е беден, но бях шокиран от мащаба. Разбрах колко наистина са бедни някои хора в нашата общност. “

В доклада се казва: „Предизвикателствата, породени от пандемията и циклите на затваряне, не толкова създадоха нови нужди, а по-скоро влошиха съществуващите уязвимости и увеличиха пропуските в обучението.

„Малко вероятно е това да бъде решено чрез инициатива за бързо „наваксване“. Местните лидери осъзнават, че вместо това е необходимо дългосрочно решение от рода на интензивна, цялостна, обединена подкрепа за семейства в риск и тези, които са потенциално уязвими.”

Ръководителите на отделите за образование и услуги за деца в местните управи, включително Гейтсхед, Линкълншир и Лестър, съобщават за „изключително силна умора, риск от прегаряне и голямо напрежение върху местните ресурси, както човешки, така и финансови“. Установява се и значително увеличение на броя на семействата, които искат безплатно училищно изхранване и училища, отчитащи по-високи разходи за ИТ, почистване и разходи за персонал.

Местните лидери също установяват „обтегнати отношения между централна и местна власт“ и се оплакват от плановете, които се разработват без консултации и внезапни промени в политиката, обявявани без предупреждение.

Един от случаите, изведен от доклада като пример, е „сривът в доверието, причинен от некоординираните решения и насоки за дистанционно обучение и затваряне на училищата около коледните празници“, при който началните училища в някои части на страната се отварят за един ден преди правителството да разпореди ново затваряне.

Джудит Блейк, председател на Съвета за деца и младежи на LGA, казва: „Последствията от Covid-кризата ще са с нас през следващите години. Те ще се проявяват в икономически затруднения, проблеми с психичното здраве, пропуски в постиженията и други, а настоятелствата, училищата и техните партньори ще трябва да подкрепят децата и техните семейства в преодоляването на тези предизвикателства.

„Трябва да се справяме с неравенствата, изострени от пандемията. Това изисква дългосрочна стратегия и финансиране, насочени към най-уязвимите ученици и тези в неравностойно положение.”

Училищните ръководители съобщават, че дейността в условия на локдаун, е създала нови връзки за всички училища. Един от ръководителите споделя, че сътрудничеството в техния район е работило, защото „има екипен дух за работа. Не сме разделени на самоуправляващи се академии и училища на издръжка, защото разбираме динамиката на нашите местни общности”.

Пол Уайтман, генерален секретар на Националната асоциация на главните учители, споделя: „Covid едновременно подчерта и изостри огромния проблем на бедността и неравенството в нашата страна. Децата се завръщат в училище и се нуждаят не само от академична помощ, а също и от широка подкрепа за духовно развитие, психично здраве и благоденствие.”

„За съжаление обикновеното връщане към „нормалното“ няма да реши нещата и няма да се случва лесно и бързо.“

Източник: https://www.theguardian.com/education/2021/mar/25/education-inequalities-exposed-by-covid-have-no-quick-fix-survey