Актуално

Неравенства в образованието и социално сближаване – обучителни материали

Неравенствата в образованието трябва да се разбират в по-широката рамка на социалните неравенства. Как се разслояват обществата? Какво кара някои различия да се превърнат в неравенства?

Защо някои от тези неравенства се считат за справедливи, докато други не са? Как неравенствата в образованието са свързани със социалната стратификация? За да отговори на тези въпроси, първият модул на този курс въвежда някои елементи, които са ключови за разбирането как съвременните общества са стратифицирани според някои индивидуални и групови характеристики на населението. В допълнение, той се фокусира върху ролята на образованието в производството, възпроизводството и евентуалното разпадане на социалните механизми, които водят до социални неравенства. Този начален модул е от значение за разбирането на другите модули, тъй като ще постави сцената за анализиране на причините и потенциалните решения на училищната сегрегация. Модулът осигурява обща основа за следване на цялостния курс, независимо от предишното обучение/образование на участниците.

Цели на модула: Този модул предоставя някои основни теоретични и аналитични инструменти за разбиране на ролята на образованието при възпроизвеждането на социалните неравенства. По-специално, целите на модула са:

  • Да поясни връзката между справедливост, рамвнопоставеност и образование.
  • Да изследва ролята на образованието при възпроизвеждането на (социални) неравенства.

Описание на модула: Този модул е структуриран в две части, които са свързани с горепосочените цели.

Модул 1.1. Образование, справедливост и равенство на възможностите предлага преглед на общия подход към анализа на социалната структура и основната ос на социалните неравенства. Той също така представя основните теоретични дебати около социалната справедливост според политическата философия.

В допълнение, той представя три ключови измерения за оценка на неравенствата в образованието: достъпът, процесът и резултатите от образованието.

Модул 1.2. Възпроизвеждането на неравенствата в образованието изследва ролята на образованието за възпроизвеждането на социалните неравенства, като подчертава политическия компонент на справедливостта. Той използва аналитичните измерения на достъпа, процеса и резултатите, за да отрази ролята на образователната система, училищата, учителите, учениците и техните семейства, за по-добро разбиране на измеренията, в които се възпроизвеждат неравенствата в образованието, и механизмите, които действат във всяко едно от тях.

Източник