Актуално

Общността на фокус – подходи и практики в образованието

Нашата международна конференция на 28-29 ноември в Будапеща премина при голям успех.

Радвахме се на наистина интересните и ангажиращи презентации, посвететни на образованието, приобщаването и усилията за преодоляване на сегрегацията в цяла Европа

174 участници от повече от 15 различни страни и експерти, участващи в изпълнението на близо 20 проекта присъстваха на събитието.