Актуално

Органът за равенство в Северна Македония нарежда на начално училище да прекрати сегрегацията на ромите

Комисията за превенция и защита от дискриминация на Северна Македония излезе със становище срещу основното училище „Георги Сугарев“ в Битоля, като даде на властите шест месеца да приложат мерки, насочени към намаляване на сегрегацията на ромските деца в училището.

Според решението на комисията практиките за записване в училище представляват непряка дискриминация спрямо ромските деца, които са сегрегирани по етнически признак в нарушение на Закона за основното образование. Досега родителите на неромски ученици можеха да записват децата си в училища извън техния обхват поради избирателно прилагане на закона от училището.

„В момента очакваме решение на Европейския съд по правата на човека по този случай. Въпреки че становището на Комисията е много важно за нас и за родителите и децата, които представляваме, ние няма да спрем съдебната си битка, докато властите не десегрегират училището и не предоставят шанс на ромски и неромски деца от Баир да учат заедно в приобщаваща и етнически разнообразна среда“. сподели правният директор на ERRC, Сенада Сали.

за дздопълнителна информация