Актуално

Преглед: Годишен конгрес на Швейцарското дружество за изследвания в образованието и Швейцарското дружество за обучение на учители

Годишният конгрес 2023 на Швейцарското дружество за образователни изследвания (SGBF) и Швейцарското дружество за обучение на учители (SGL) се проведе в Университета за обучение на учители в Цюрих (Pädagogische Hochschule Zürich). Тази година конгресът беше посветен на рамковата тема „Времена на катаклизми? Образованието между постоянството и промяната“.

В този контекст Робин Бенц от проект PIONEERED и неговият съавтор Тобиас Акерман от Междуфакултетния център за образователни изследвания (ICER) към Университета в Берн (UBERN) представиха изводи от проучване относно сроковете за записване в училище и последствията за образователните резултати.

Основното проучване изследва въпроса доколко устойчиви са относителните възрастови ефекти върху училищните компетенции. Като цяло, това показва, че относителните възрастови ефекти са достатъчно устойчиви, за да причинят образователни неравенства.

За да научите повече за изследователския подход и открития, разгледайте диаграмата по-долу:

Източник