Актуално

Преодоляване на неравнопоставеността в училище на политическо ниво

Семинарът по проект Inclusion4Schools, озаглавен “По пътя към политическо въздействие: Изводи от проекти за справяне с неравнопоставеността в училище” има за цел да се запознае с важни прозрения от два проекта по програма “Хоризонт Европа” – SMOOTH и PIONEERED. По време на  сесията ще обсъдим някои ключови препоръки от проектите и ще проучим как тези препоръки могат да бъдат превърнати в стратегии за въздействие, особено за достигане до лицата, вземащи решения както на европейско, така и на национално равнище. Освен това ще обмислим потенциала на политическите препоръки по проектите като основа за законодателните процедури на ЕС.

Семинарът обещава задълбочена дискусия за експерти, ангажирани в борбата с училищната сегрегация и неравенството, както и за тези, които са мотивирани да представят политически препоръки на вземащите решения.

Дата: 11 април

Продължителност: от 11:00 до 12:30 часа

Участието в събитието е безплатно, но регистрацията е задължителна.

Семинарът ще се проведе чрез ZOOM, с достъп чрез връзката, посочена във формуляра за регистрация: https://forms.gle/esi72FXgwremq2Ce7

Свържете се с нас по имейл на адрес siposflorian@wjlf.hu