Актуално

Преосмисляне на пътищата към включване в образованието

Този аналитичен материал, втори в нашата серия, представяща резултати от сходни проекти, е разработен в рамките на #MultInclude project

Проектът #MultInclude ни даде чудесна възможност да съберем примери и идеи за включване в образованието. Базата данни #MultInclude е създадена с приноса и ангажираността на нституции и организации в Европа и по цял свят и предлага. ценна информация и изводи.

Докладът “Преосмисляне на пътищата към включване в образованието – Анализ на повече от 70 перспективи, практики и стратегии” от базата данни #Multinclude може да бъде открит тук.