Актуално

Присъединете се към нас в LinkedIn

Официалният профил на нашия проект Inclusion4Schools в LinkedIn е посветен на насърчаването на приобщаващото образование и овластяването на общността!

Присъединете се към нас в LinkedIn

Следвайте ни за:

  • Новини за развитието на проекта
  • Възгледи за приобщаващото образование
  • Ангажиране на общността
  • Възможности за работа в мрежа

Нека работим заедно, за да създадем по-приобщаващо и справедливо бъдеще за образованието!

В Inclusion4Schools работим за преодоляването на социалното неравенство и насърчаването на солидарността в образователните системи. При положение че около 100 милиона души в ЕС живеят в домакинства, застрашени от бедност и изключване, е изключително важно да се обърне внимание на първопричините и да се даде възможност на общностите да създадат промяна.

Нашата мисия: Inclusion4Schools има за цел да трансформира образованието, като подкрепя сегрегирани училища в необлагодетелствани региони и укрепва връзките с техните общности. Вярваме, че приобщаващата педагогика и подкрепата на общността са от съществено значение за преодоляване на социалното неравенство и изграждане на сплотени общества.

Основни цели:

  • Насърчаване на приобщаващото образование: застъпваме се за приобщаваща педагогика в общественото образование и подкрепяме сегрегираните училища в създаването на по-сплотени образователни системи.
  • Изграждане на солидарност: улесняваме създаването на солидарни и приобщаващи училищни общности, като координираме сътрудничеството между учители, ученици, родители, социални работници, активисти, изследователи и политици.
  • Трансформиращи партньорства: създаваме пространства за диалог и сътрудничество, където различни заинтересовани страни могат да се срещнат, за да решат обществения проблем на образованието и да разработят трансформиращи образователни практики.
  • Международно сътрудничество: макар че нашите партньори в консорциума са от Албания, България, Унгария и Словакия, ние се стремим да достигнем до глобална аудитория и да променим образованието в целия свят.