Събития

Добри практики и потенциал в образователното включване и десегрегацията

Международна конференция Inclusion4Schools 2022

1-ва международна конференция в сътрудничество с два паралелни проекта

Проект Inclusion4Schools организира международна конференция съвместно с два проекта, финансирани от ЕС, която ще събере изследователи, практици, журналисти и политици, за обсъждане на предизвикателствата и възможностите на образованието за преодоляване на неравенствата, за анализ на съществуващите практики, възможностите на национално ниво и европейските инициативи, ще представи добри практики в рамките на изпълняваните проекти. Конференцията ще предостави също така информация, която да е от полза в процесите на вземане на политически решения в сферата на образованието. Това събитие предлага рядка възможност за контакти с експерти и участници в образователния процес от цяла Европа.

Конференцията ще се проведе в Будапеща на 7 и 8 ноември 2022 г.

Необходима е предварителна регистрация на следния имейл: hello@inclusion4schools.eu

За програмата на конференцията натиснете ТУК.